Voorgenomen BOEK

Ik ben voornemens om december 2018 een boek dat voortkomt uit dit project uit te brengen (via een uitgeverij)

Meer info over het boek